Aanbod

We starten een traject steeds met een kennismakingsgesprek om samen de zorgvraag en de noden helder te krijgen. Tijdens dit gesprek komen bezorgdheden en hindernissen aan bod en bespreken we vanuit een krachtgerichte visie een geïndividualiseerd traject.
Dit steeds afgestemd op de eigenheid van de persoon en/of het gezin.

Thema’s
 • Angsten, piekeren, moeilijk loslaten.
 • Emotionele- en stemmingsproblemen.
 • Signalen van depressie en burn-out.
 • Verwerken van moeilijke gebeurtenissen en verlieservaringen.
 • Zelfbeleving en identiteit.
 • Sociale en relationele problemen.
 • Gezin en pedagogische vragen.
 • Ontwikkelingsvragen of –problemen.
Aanbod
 • Psychotherapie en psychologische begeleiding voor voor kleuters, lagere schoolkinderen, jongeren en volwassenen.
 • Gedragscounseling voor jongeren en volwassenen.
 • Speltherapie.
 • Opvoedingsondersteuning (met de mogelijkheid tot begeleiding aan huis).
 • Psychodiagnostisch onderzoek bij een vermoeden van ontwikkelingsproblemen of een vraag naar beeldvorming met betrekking tot het sociaal- en emotioneel functioneren.  

Bij kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren worden de ouders steeds betrokken met zorg voor de vertrouwensrelatie.